DrutMet - świat aluminium
Produkcja drutu aluminiowego Sprzedaż aluminium Ciągnienie drutu aluminiowego
  Druty od 1,5 mm do 9,5 mm
  Walcówka od 9,5 mm do 12 mm
  Drut aluminiowy
  Walcówka aluminiowa
  Ciągnienie aluminium
  Anodowanie i barwienie aluminium
 

Drut aluminiowy Buków 120 (koło Skawiny)
32-031 Mogilany
tel./fax (012) 270 14 50
email: biuro@drutmet.eu